Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
swain1e
-Przyszłam, bo czas żebym była z tobą szczera. KOCHAM CIĘ, jestwm w tobie zakochana, próbowałam to zwalczyć, uciekać ale nie mohę i dłużej już nie chcę.
-Więc co?
-Więc możemy być razem. Nie tego chciałeś?
-Chciałem zanim wszystko straciłem.
[...}- Masz mnie
-To nie wystarczy..
— Blair and Chuck, Chuck and Blair
Reposted fromresort resort viachair chair
swain1e
swain1e
I don't even need your love
Reposted fromzoozia zoozia viaglee glee
swain1e
9571 cc3a
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaplotkara plotkara
swain1e
2043 443f 390
Reposted fromchristi christi viaplotkara plotkara
swain1e
8248 5c1e 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaplotkara plotkara
swain1e
9450 2b25 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaplotkara plotkara
swain1e
9536 8832 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaplotkara plotkara
swain1e
Zawsze twierdziłem, że wkurwiona kobieta może więcej.
— Kuba Wojewódzki
Reposted frommemyself memyself viaNataly Nataly
swain1e
swain1e
6155 317a 390
Reposted fromwild-cats wild-cats viazarazwracam zarazwracam
swain1e
[...] cuda nie zdarzają się nikomu z wyjątkiem tych szczęśliwych czubków, którzy widzą je wszędzie
— Stephen King - Po zachodzie słońca
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaduszka666 duszka666
swain1e
3963 0be5 390
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viavindurinn vindurinn
swain1e
swain1e
swain1e
Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz.
— Myslovitz
swain1e
9840 e677 390
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viavindurinn vindurinn
swain1e
Życie, jak pogoda, nie dopisało.
— Anna Janko "Dziewczyna z zapałkami"
swain1e
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viavindurinn vindurinn
swain1e
Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
— Monteskiusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...